ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

gali

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γαληνή Λαζάνη, μουσειολόγος / επιμελήτρια εκθέσεων

Το σεμινάριο θα εισάγει τους συμμετέχοντες στο πολυδιάστατο αντικείμενο της επιμέλειας εκθέσεων τέχνης, παρουσιάζοντας αρχικά όλα τα στάδια δημιουργίας μιας έκθεσης:  την ανάθεση της υλοποίησης μίας έκθεσης ή την σύλληψη μίας επιμελητικής ιδέας, την έρευνα σχετικά με το νοηματικό πλαίσιο, την επιλογή καλλιτεχνών και έργων για την εξυπηρέτηση του σκοπού κάθε έκθεσης, τον θεωρητικό σχεδιασμό της εγκατάστασης ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε χώρου, την οργάνωση του χρονικού πλαισίου, τον συντονισμό της παραγωγής και την επιλογή συνεργατών και τέλος την πρακτική υλοποίηση της παραγωγής της έκθεσης για την παρουσίασή της στο κοινό.  

Κατανοώντας οι συμμετέχοντες πλέον μία έκθεση πέρα από αυτό που βλέπουν ως θεατές, και συνειδητοποιώντας τον πολύπλευρο ρόλο του επιμελητή και το εύρος των εργασιών που αυτός οφείλει να αναλάβει, θα διδαχτούν τις δεξιότητες που πρέπει να έχει για να φέρει εις πέρας εκθέσεις κάθε τύπου: γνώση και κρίση του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, ικανότητα στην γραπτή και προφορική επικοινωνία, κατανόηση αρχιτεκτονικού και γραφιστικού σχεδιασμού, συνεργασία με καλλιτέχνες και φορείς, επικοινωνία με το δημοσιογραφικό κοινό και τους επισκέπτες, οργανωτικές δεξιότητες, επίβλεψη εργασιών παραγωγής.

Το σεμινάριο αποτελείται από Α’ και Β’ κύκλο (21 και 24 ώρες αντίστοιχα).

Στον Α’ κύκλο οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ολοκληρώσουν μία ατομική ή ομαδική εργασία βασισμένη σε όσα έχουν ήδη διδαχτεί.

Όσοι συμμετέχοντες συνεχίσουν και στον Β’ κύκλο, παράλληλα με την θεωρητική κατάρτιση, θα κληθούν ως πρακτική άσκηση να επιμεληθούν εξ ολοκλήρου και να παρουσιάσουν την έκθεση του Κέντρου Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκης στα πλαίσια του ετήσιου Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε τρέχουσες εκθέσεις εκείνης της περιόδου με σκοπό την κριτική ανάλυσή τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξασκηθούν πάνω στο αντικείμενο της επιμέλειας εκθέσεων τέχνης, καθώς και σε καλλιτέχνες όλων των τομέων ώστε να εξοικειωθούν  με την διαδικασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας έκθεσης.