ΗΛΙΑΣ ΤΑΜΠΑΚΕΑΣ

«Καρικατούρα του Ηλία Ταμπακέα από τον πρώην σπουδαστη Μάκη Θεολόγη»

Elias Tabakeas

(Also known as etc : Elias Tabakeas Cartoonist)

 

SHORT BIOGRAPHICAL NOTE

 

Born in Athens, Greece. He also lived in England and in the USA for a while. His cartoons, comics, illustrations etc have appeared in several Greek newspapers and magazines like Babel, Defi, 4 Trohoi, etc and has been a cartoonist at the Eleftherotypia newspaper from 2000 to 2014. His work has also appeared in exhibitions and shows around Greece, Europe and USA.

He was always interested in multimedia applications and presentations. He had worked in this field for EU projects in the 1980s and as a member of the Dialogos Company.

In 1992-93 he was Visiting Artist on a Fulbright Scholarship in the United States

In 1993-7 he designed, prepared and was the Director of the Cartoon Museum for the City of Athens.

He has published articles for magazines, books, encyclopedias, mainly on subjects relating to the history of cartoon and comics. A book with a selection of his cartoons titled “etc” was published in 2011.

He teaches at KEfaTO (Center for Applied Arts Ornerakis) School in Athens, since 1997, among other subjects “Cartoon History (and comics, animation, illustration, etc)” and “Creativity Workshop”.

He is a founding member of the GreCA (Greek Cartoonists Association) and a member of FECO (Federation of Cartoonist Organizations).

His work can also be seen on the internet: on his blog “Etceterologion” (Google it), on Facebook, on cartoonists.gr, cartoonbee.com, cartoonmovement.com etc…

 

Ηλίας Ταμπακέας

(γνωστός κι ως etc : Elias Tabakeas Cartoonist)

 

ΣΥΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έζησε επίσης και σπούδασε στη Βρετανία και λίγο στις ΗΠΑ. Τα σκίτσα, κόμικς, εικονογραφήσεις του κλπ έχουν εμφανιστεί σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες όπως η Βαβέλ, το Ντέφι, οι 4 Τροχοί, κλπ και στην Ελευθεροτυπία από το 2000 μέχρι το 2014.

Έχει επίσης δείξει τη δουλειά του σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, προβολές κλπ στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ.

Πάντα τον ενδιέφεραν οι εφαρμογές και παρουσιάσεις πολυμέσων. Δούλεψε σε αυτό το πεδίο για Ευρωπαϊκά προγράμματα στη δεκαετία του 1980 και ως μέλος της εταιρίας Διάλογος.

Το 1992-93 ήταν Φιλοξενούμενος Καλλιτέχνης με Υποτροφία Φουλμπράϊτ στις ΗΠΑ

Το 1993-7 σχεδίασε, ετοίμασε και ήταν ο Διευθυντής του Μουσείου Σκίτσου στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, κυρίως σχετικά με την ιστορία του σκίτσου και των κόμικς. Ένα βιβλίο με επιλογή γελοιογραφιών του με τίτλο “etc” εκδόθηκε το 2011.

Διδάσκει στο ΚΕφαΤΟ (Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκης) από το 1997, ανάμεσα στα άλλα την «Ιστορία Σκίτσου (και κόμικς, κινούμενων σχεδίων, εικονογράφησης, κλπ)» και το «Εργαστήριο Δημιουργικότητας».

Είναι ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων και μέλος της (διεθνούς ένωσης σκιτσογράφων) FECO (Federation of Cartoonist Organizations).

Μπορείτε επίσης να δείτε δουλειά του στο διαδίκτυο: στο ιστολόγιο του «Καιλοιπαλόγιο» (Google it), στο Facebook, στο cartoonists.gr, cartoonbee.com, cartoonmovement.com κλπ… κλπ…

https://www.facebook.com/tabakeas

https://youtu.be/jVGyCjgMmUQ

https://youtu.be/mWo_Yhy8UeM

https://youtu.be/tCHckigMDS4